Tag: verkramping

  • Over de geste, transparantie en verleiding

    geste zn. ‘gebaar’ Etymologisch Woordenboek van het Nederlands Ik vond het boek Stilte Geste Stem aanvankelijk niet om door te komen. Tweeëndertig dagen nadat ik het boek had moeten inleveren bij de bieb, kwam ik er echter helemaal in. Het deel over Geste (wat ik overigens een vreemd on-Nederlands klinkend woord vind, met die G van jus,…