Oefeningen in de-automatiseren

stroming, beweging; op drift raken in beweging komen

be carried slowly by a current of air or water

walk slowly, aimlessly, or casually


Al in de jaren tien van de vorige eeuw beschreef de Russische formalist Viktor Sjklovski hoe onze waarneming van de werkelijkheid, en de uitdrukking daarvan in taal, steeds verder geautomatiseerd raakt. […] Met andere woorden, echte waarneming vindt steeds minder plaats. We geloven het wel, wat we zien, daar hoeven we niet voor te kijken. […] Kunst is in staat om de automatisering te doorbreken en de waarneming weer als nieuw te maken.


Miriam Rasch, Frictie 2020

Als mensen hebben we vaak de neiging om bij het handelen of oordelen de open ruimte waardoor dit handelen en oordelen mogelijk is, op voorhand in te vullen. Doorgaans gebeurt dit ongemerkt, zegt Zhuangzi, onder invloed van ingeslepen patronen om de dingen te beschouwen als “dit” of “dat.” […] Zhuangzi’s oefenweg is erop gericht om dit bewuste en onbewuste “filteren” van wat zich voordoet ten eerste bij jezelf te leren herkennen, en ten tweede op te schorten, zodat de ruimte om waar te nemen en te handelen er niet meteen al door wordt ingenomen en geblokkeerd.

Woei-Lien Chong, Filosofie met de Vlinderslag 2016


blog

  • Workshop: Werken met Onvoorspelbaarheid

    Daarom vergelijkt Zhuangzi de levenskunst ook met zwemmen tussen draaikolken en rotsen: aan de ene kant laat je je dragen door de dynamiek die al in het spel is en die je niet onder controle kunt krijgen, in dit geval die van het water, aan de andere kant kun je ook leren waar zich binnen…

  • Huisdier

    Ik slaap sinds 22 januari niet meer in mijn slaapkamer. Toen ik in 2013 in mijn appartement trok, bouwde mijn vader mijn bed van hout, 1 meter 40 boven de grond. Volgens mij is het trappetje gemaakt van het bureau in mijn kinderkamer in Nieuwegein. Ik kan er met mijn haar in een knot niet…

  • Artikelen Mister Motley Magazine

    Voor Mister Motley Magazine bezoek ik deze maand 4 tentoonstellingen in Noord-Holland. Dat doe ik met iedere keer een andere gezel; een kunstenaar, maker, denker.Volg de link om het artikel te lezen. 8 februari Met theatermaakster Alexandra Broeder naar D(R)AAD in Verwey Museum Haarlem15 februari Met kunstenaar Ivna Esajas naar Tonia in Singer Laren22 februari…